“Quo Vadis” Bankacılık?

Nobel ödüllü yazar Henryk Sienkiewicz’in Roma İmparatoru Neron döneminden bir kesit sunan muhteşem romanının da adı olan ve Türkçe anlamı ise ‘nereye gidiyorsun’ diye çevrilebilecek Quo Vadis ilginç bir hikayeye de sahiptir…

Efsaneye göre, İmparator Neron Truva hakkında okuduğu bir kitapta şehrin yandığı  bölümden çok etkilenmiş ve zaten terketme düşüncesi içinde olduğu Roma’yı yakarak bu heyecanı bizzat yaşamak istemiş. Sanatkar ruhlu olarak anılmaktan hoşlanan Neron’un yangın esnasında surların üzerinde müzik icra ettiği de iddia edilir. Bu esnada yanan şehirden kaçmakta olan Hristiyanlar arasında yer alan Aziz Peter bir an için Hz. İsa’nın silüetini görüp heyecanla ‘Quo Vadis, Domino?’ (nereye gidiyorsun, Efendimiz?) diye sorduğu ve cevaben ise Hz. İsa’nın ‘Senin kaçtığın şehre, yeniden çarmıha gerilmeye’ diye yanıtladığı da rivayet edilir.

Bankacılığın nereye gidişiyle bu konunun ne alakası var diye aklınızdan geçebilir. Bence çok yakın ilgisi var. Şöyle ki, bankacılık artık öyle bir yöne doğru gidiyor ki Hz. İsa ikinci kez çarmıha gerilmeye niyetlense de bu gidişin dönüşü yok!

Düşünün bir kere, en muhafazakar yönetim metoduyla idare edilen sektörlerden birisi olan bankacılık; aynı zamanda dijital çağda değişim anlamında en çok altüst oluşa aday sektörlerin arasında yer almaktadır.

Gelin hep birlikte bankacılıktaki gelişmelere bir göz atalım:

Görünmez Bankacılık – Görüntülü Bankacılık – Mobil Uygulamalar – Sesli Hizmetler – Durumsal Zeka Uygulamaları

Kurumsal Çeviklik – 360 Derece Dijital Vizyon – Bütünsel Organizasyonel Güvenlik Uygulamaları – İş Birimi Bazlı Karar Süreçleri

Yapay Zeka – Makine Öğrenmesi – AR – Veri Yönetimi ve Analitiği – Robotik Uygulamalar

Zaman ve Mekanın Ortadan Kalktığı Çalışma Düzeni (farklı coğrafyalar- dağınık iş organizasyonları)

Dijital Ekosistemle (Ödeme sistemlerinde Fintech’ler gibi) İş Ortaklığı Anlayışıyla Çalışma, API uygulamaları.

Bu konulara tek tek göz atma makalenin sınırlarını aşacaktır. Bu nedenle, bazı öne çıkan gelişmelerden bahsederek yazıyı tamamlama arzusundayım.   

Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm

Insan odaklı çabalarıyla birlikte ürünler, iş süreçleri, iş ve dağıtım kanalları; yapay zeka ve robotik teknolojileri temelinde akıllı, güvenli ve birbiriyle bağlı bir dijital yapıyla müşteri memnuniyetinin en üst düzeye çıkartılması temel strateji olmalıdır. Yönetişim habitatında yer alan  diğer paydaşlar ve ayrıca yeşil ekonominin de öze dahil edilmesi…

İnsan Odaklı Yaklaşım

Her şeyin temeli insan, bir kurum için kaynak olarak değil değer olarak insan olmalıdır. Teknolojik araçlar insanın yerine değil onları işlerini daha iyi yapabilmek için desteklemelidir. Örneğin, daha nitelikli işleri insanlar üretecek ve yapay zekanın yardımıyla iş sürecinin hızı, esnekliği, verimlilikleri artacaktır. Öğrenen organizasyonel çeviklik ve zekanın arttırılması faaliyetlerine ağırlık verilmesi…

Veri Yönetimi ve Analizi

Verinin yaşam döngüsü dikkate alınarak bir varlık gibi yönetimi gerekir. (Yaşam döngüsü; ilk andan itibaren verinin sahibinin ve önem derecesinin belirlenmesi, yedeklenmesi, zenginleştirilmesi, veri kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesi ve verinin iş bitiminde güvenli biçimde imhası.) Büyük verinin etkin biçimde işlenip analizi ile İsabetli içgörü ve öngörüde bulunup gerçek zamanlı daha başarılı uygulama…

Veri Analizinin Demokratikleşmesi

Sadece veri analizlerinin değil her kademedeki çalışanın ihtiyaç duyduğu veriyi analiz ederek karar verebilmesi önem kazanmaya başlamıştır. Salgınla birlikte hızlanan zaman ve mekandan bağımsız çalışma düzenleri ile daha fazla gündeme gelen dağınık iş organizasyonları daha nitelikli ve ulaşabildiği veriyi işe yönelik kullanabilme kapasitesini haiz çalışanlar için etkinliği arttırıp karar mekanizmalarında yer almalarını sağlamaktadır.

Yapay Zeka ve Robotik Uygulamaları

Gelişkin arttırılmış gerçeklik (AR) ile birlikte yapay zeka ve robotik uygulamaların bankacılıktaki rekabet avantajını belirlemede kurum için değer teşkil eden insanların sinerjisiyle en önemli etken olacağını düşünüyorum. Bu yapıda veri analizleriyle  daha basit ve cazip ürünler geliştirilebilir ve her işlemde müşteri kendini özel ve eşsiz hissedebilir.

Mobil Uygulamalar

Bankacılıkta 2021 yılı mobil uygulama kullanım verilerine göre, bireysel bankacılık neredeyse %100’e yakın oranda dijital ortamda ve banka fiziki alanı dışından gerçekleştiriliyor. Para transferi, bireysel krediler gibi parasal işlemlerin büyük çoğunluğu mobil uygulamalar üzerinden yapılmaktadır. Mobil her yerde ve her zaman işlem yapma özgürlüğü sağlıyor.

Banka Şubeleri

Yukarıdaki tabloya baktığımda en belirsiz geleceğin banka şubelerini beklediğini görmekteyim. Şubeler dijitalleşerek robotların devreye girmesi ve mobil bankacılık uygulamalarıyla daha az çalışan sayısı, franchise, mobilize gibi uygulamalar devreye girebilir. Özellikle görüntülü bankacılık şubelerin kader ağlarını örecek gibi…

Güvenlik ve konfor ikisi bir arada!

Salgının da hızlandıran etkisiyle insanlar dijital ortamda işlem yapmaya daha fazla alıştılar ve teknolojik altyapıyla sunulan süreklilik, hız, kolaylık ve güvenlik etkenleri de dijitalin cazibesini arttırmaktadır. Müşteri deneyiminin mükemmelleşmesi yolculuğunun temin edilmesine yönelik gelişmeler yaşıyoruz. Sahip olunan yapay zeka ve veri analitiği gibi teknolojiler ile müşteri deneyimine anlık müdahale imkanı olmaktadır. Müşterilere yönelik kredi ve mevduat ürünleri kişiye özel hale gelmektedir.

Strateji

Bankalar hem mevcut rekabet ortamında bugün sundukları hizmetin kalitesini mükemmellik odağında sürekli gelişen yüksek bir düzeye çıkarma hem de sektörün yarınına hazır olma gibi iki başlı bir hedefle karşı karşıyadır. Tabii her şey sadece teknolojik altyapıyı gelişkin hale getirerek bitmiyor; bunun dışında, öğrenen bir organizasyon yapısı içerisinde dışa dönük, kurumsal zekayı üst düzeye çıkaran, inisiyatif almayı önceleyen girişimci ruhlu ve her kademede ortaya çıkan bir liderler topluluğu haline gelen insan değerleri katkı sunmalıdır. Üst yönetim, vizyonu ortaya koyarken ulaşılacak hedefleri insan değerine özel, birime özel, kuruma özel olarak birlikte belirleyip herkesin sorumluluk ve inisiyatif almasını sağlayacak bir çerçeve çizilmelidir.

Sonsöz

Bankacılıktaki parlak geleceğin öncelikle veri yönetimindeki başarı düzeyi ve sahip olunan özgün yazılımların işlerliğiyle genel olarak bilgi ve teknoloji güvenliğini sağlayacak gelişkin teknolojik altyapının gölgesinde olacağı görülmektedir. Tabii ki, tüm çabaların temelinde kurumdaki insan değeri ile sahip olunan teknoloji kaynağı arasındaki uyum ile paydaş memnuniyetinin temin edilmesi yatmaktadır. Bankalar önümüzdeki dönemde bünyelerindeki nitelikli insanlardan, içinde yer alınan ekosistemlerinden ve gelişkin teknolojik imkanlardan azami ölçüde yararlanarak önlerindeki fırsat ve risk dengesini istenilen düzeyde yönetebilecek gibi gözükmektedir.

 

Bülent Hasanefendioğlu

Danışmanlık Bölümü Başkanı, TDG Global

Bülent ile iletişime geç