Sürdürülebilir Yarın İçin Cinsiyet Eşitliği | Dünya Kadınlar Günü 2022

İklim krizi kapımızda ve yıkıcı etkilerini her gün daha da fark etmekteyiz; söndürülemeyen orman yangınları, çevresel atıkların artması sonucu doğal kaynakların azalması, şiddetli su baskınları..

Özellikle yoksul ülkeler iklim değişikliğinin etkilerine zengin kesimlere göre daha fazla maruz kalmaktadırlar. Bu bölgeler iklim değişikliğinin sonuçlarıyla ve doğal afetlerle ekonomik varlıklarından daha fazla kaybetmekte ve iklim krizinin sonuçlarıyla başa çıkmak için yetersiz kaynağa sahiptirler.

İklim değişikliği her toplumdan bireyleri yakından ilgilendirse de; iklim krizinin yıkıcı sonuçları kişilerin bulunduğu coğrafyaya, cinsiyete, sahip olunan varlıklara göre değişkenlik gösteriyor. Bununla birlikte, iklim krizinden en çok etkilenenlerin başında tarım, hayvancılık ve balıkçılık gibi sektörler geliyor.

İklim değişikliği ve doğal afetlerin şiddetli sonuçlarından kadınlar daha çok etkileniyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, gelişmekte olan ülkelerde gıda üretiminin %45-80’ini kadın çiftçiler gerçekleştiriyor. Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlara rağmen, kadınlar iklimle ilgili afetlerden orantısız bir şekilde etkilenmeye devam etmekte ve genellikle sürdürülebilir enerji, temiz su ve diğer hayati kaynaklara eşit erişimden mahrum bırakılıyorlar.

UN Women 2022 Dünya Kadınlar Gününün temasını “Sürdürülebilir yarın için cinsiyet eşitliği” olarak duyurdu. İklim değişikliğine uyumda sorumluluk alan, tepki veren ve sürdürülebilir yarınlara katkıda bulunan dünyanın her yerinden kadınların tanınması amaçlanmaktadır.

Kadınlar iklim değişikliğinin etkilerini hafifletme yönünde uygun çözümler sunan güçlü liderler ve fikir önderleridir. Bu anlamda her düzeyden karar verici, paydaş, eğitimci ve uzman olarak kadınların önemli katkılarının kabul edilmesi, iklim değişikliğine yönelik uzun vadeli ve başarılı çözümler bulunmasının önünü açacaktır.

Cinsiyet eşitliği olmadan, sürdürülebilir geleceğe ve sürdürülebilir eşitliğe ulaşmak mümkün değildir.

TDG olarak, 2016’dan beri çalışanlarımız, paydaşlarımız ve müşterilerimizle sürdürlebilir bir dünyayı destekliyoruz. Dünya çapında farklı rol ve sorumluluklar alarak faaliyet gösteren kadın çalışanlarının varlığı nedeniyle gurur duyuyoruz. Danışmanlardan yöneticilere, üst düzey mühendislerden başkan yardımcılığına, ve daha pek çoğuna, kadınlar kuruluşumuzda kritik pozisyonlarda bulunmaktadır.

Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Kaynaklar:

IUCN Issues Briefs

IDB

UN Women

WWF

About TDG

TDG is a global technology and innovation company headquartered in Istanbul, TR.

TDG is accelerating healthy technology development in society. TDG is the world leader in technology development and execution in the field while providing services and solutions in consulting, system integration and business processes management.

TDG, operating in Europe and US, offers services and solutions to companies from diverse sectors including manufacturing, finance, sports, healthcare, retail, distribution, media, telecom and logistics with its expertise and industry knowledge in the field of technology. In TDG, people, technology and business are working together to accelerate “Proactive Innovation“ and we are a “Trusted Partner“ for organizations to create their firm of the future, and we are the best place to work for employees.

Press contact : Corporate Communication | cc@td-grp.com