Yeni Dünya Düzeni

Sevgili TDG’liler,

Uzun çalışma hayatımızın pratiklerinde gözlemlerimiz bizde bir kanaat oluşturdu.
Çalıştığımız sektörlerde teknoloji eksikliği olduğunu ve bu boşluğun doldurulması yolunda çalışmaların/girişimlerin çok az olduğunu anladık. Ve TDG’yi kurduk, TDG – Teknoloji Geliştirme Grubu…

Bizim Teknoloji Geliştirme anlayışımız;
Araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleşmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümü ile çalışma sürdürmektir. Bunlara ilaveten, teknolojik yenilikleri kullanarak, üretim süreçlerinde yenilikler, yeni ürünler ve yeni kurumsal örgütlenme biçimleri üzerinde de çalışmalarda bulunmaktır. Ayrıca veri paylaşımını en etkin bir şekilde kullanarak hedefler yaratmak ve insan hayatını kolaylaştıran unsurları ortaya koymaktır.

Bilindiği gibi, sanayileşmenin en belirgin öğesi teknoloji üretebilmektir. Kendi teknolojisini üreten bir sanayileşme ile ulusal ekonomiye, ülkenin mühendislik gücüne ve ulusal teknolojiye katkı sağlayabilirsiniz. Zaten; Teknoloji, insan yeteneklerini genişletmek ve insan ihtiyaçlarını karşılama amaçlı bir bilgi manzumesi olması yanında, bilimi kullanarak insan hayatını kolaylaştırmaya ve sanayideki işlemlerde sistematik uygulamalara odaklanır.

Biz şunu biliyoruz; ülkelerin gelişmişlik seviyesi bulundurdukları teknolojik ortamları ile değerlendirilmektedir. Biz de ülkemizin gelişmişlik seviyesini yükseltmek amacıyla TDG’yi kurduk. Şimdi ne yapmak istiyoruz. Şirketimizin kurumsal kişiliğini geliştirerek, kendi dalımızda girişimci, yenilikçi, gelişime açık lider firma olmak istiyoruz. Üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası süreçlerde kendi plan ve projelerimizle, projelerimize özel çözümler getirmeyi planlıyoruz. Yenilikçi ve yaratıcı sonuçlara giderek müşteri memnuniyetini maksimuma çıkarmayı hedefliyoruz. Müşteri memnuniyetini de dostluğa, kalıcı dostluğa dönüştürmek ideallerimiz arasında.

Biz güvenilir ve profesyonel bir hizmet anlayışına sahibiz. Bizim yapacağımız bu hizmetleri müşterilerimize sunmak değişmez önceliğimizdir. Bunları gerçekleştirdiğimizde firmamızın mutluluğunu ve gururunu paylaşmak için yeni girişimlerde bulunmayı amaçlıyoruz. Sağladığımız tüm hizmet kalemlerinin de hep arkasında durmayı ilke ediniyoruz. Sektörümüzde güven veren çözüm ortağı algısını yaratmak istiyoruz.

Biz şirket olarak, girişimciyiz. Bizim girişimcilik anlayışımız yaratıcılıktır. Yaratıcılık için muhakkak yeni fikirler ortaya konmalıdır. Ortaya koyduğunuz yeni fikirleri de uygulamaya koymazsanız hiçbir sonuç alamazsınız. Uygulama için de en doğru takımı kurmak mecburiyetindesiniz. Biz bu takımı kurduk, sonuçları hedefledik.

Bunların yanında; Bilgi ekonomisinin de sonuna gelindiğini görmekteyiz. Bunun yerini dolduracak “Hayat Ekonomisi” diye bir kavramın bir olgunun şekillenmeye başladığını biliyoruz. Hayat artık her şeyin merkezinde. Ekonomi buna göre tasarlanmaya çalışılıyor. Endüstri, teknoloji, ekonomi ve yaşam. Bu ayrılmaz olgulara şirket olarak ayak uydurmayı düşünüyoruz. Yeni bir sistem içerisinde bu fikirlere de yer veriyoruz.

Biz; gerçeği eğip bükerek, olan şeyi olduğundan daha güzel göstermeye çalışan bir firma değiliz. Gerçekleri saptırarak kazanılacak paranın para olmadığını tecrübelerimiz bize öğretti. Ahlaki tutarlılığı; iş hayatımızda, gündelik hayatımızda, şirketimizde, bu ilkeyi sonuna kadar uygulamakta kararlıyız. Toplumların şirketlerden oluştuğunu düşünürsek, şirket liderlerinin toplumsal değerlerin oluşmasında önemli sorumluluğu olduğunun bilincindeyiz.

Ayrıca geleceği tahmin ve hayal etmeye çalışıyoruz. Zekânın, IQ ya da paranız ve iş ile ilgili bir konu olmadığını biliyoruz. Zekâ geleceği görmek ve geleceği tasarlamak demektir. Uzun vadeli programlar hazırlayarak hizmeti genişletmek istiyoruz. Başarının 10 yıl, 20 yıl sonrasını düşünerek elde edileceğini bilerek plan ve programlar yapıyoruz. Başarının iletişim ve dokunma ile de iç içe olduğunu biliyoruz.

Eğitime çok önem veriyoruz. Yakınlarda göreceğimiz, Eğitim sitemine ait yenilikler ve sanal gerçeklik hakkında heyecanlı bir bekleyişi yakından takip ediyoruz. Sanal gerçekliğin eğitimi nasıl değiştireceğini yakından takip ediyor ve bu çalışmalara uyumlu hale gelmeye çalışıyoruz.

Yaptığımız işin en iyisini yapma en büyük idealimiz ve hedefimiz. Kendimizle yarışır haldeyiz. Başkaları ile yarışmayı düşünmüyoruz. Bilgili ve pozitifiz…

Saygılarımla

Emin Erdogan
TDG Kurucu & Başkan