Problem Çözme ve Karar Verme Atölye Çalışması

15 – 22 Eylül tarihlerinde “Problem Çözme ve Karar Verme Atölye Çalışması” gerçekleştirildi.

Bu çalıştay, arkadaşlarımızın, karar verme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, yaratıcı düşünebilme konusunda ilham vermek ve olaylara geniş açıdan bakabilmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Çalıştay esnasında karar verme sürecindeki aşamaları ve problem çözme teknikleri anlatılmakta, katılımcıların zihinsel yönden egzersizin önemini kavramaları ve daha sonraki yaşamlarında bunları pratik hayata geçirmeleri için gerekli teknikler aktarılmaktadır.