Popolo Grasso

17 Aralık 2018

Kurumsal çeviklik seviyesi, iş birliğine dayanan yenilik gücünü içinde barındırdığı için potansiyel risklerin ortaya çıkmadan önce fark edilmesine yarar.

Bilindiği gibi, her bir teknolojik gelişme yeni ve farklı bir ekosistem yaratıyor. Yeni teknolojinin başlangıç ve düğüm noktası ilk önce organizasyonun üst yönetimini ve daha sonrasında ise tüm diğer mekanizmaları etkiler.

Şirketin organizasyonel yapısında var olan “popolo grasso” durumu, yönetim düzeyindeki kararları geciktirir ve potansiyel iş imkânları ve riskler karşısında gecikmeye neden olur. Bu durum iş sürecinin yürütülmesini olumsuz etkileyerek, mutlu olmayan müşteriler ve ekosistem paydaşları meydana getirecektir.

Bu yüzden ortaya şöyle bir problem çıkmakta, ‘’ Organizasyonumuzu popolo grasso düzeyinden üstün çeviklik seviyesine nasıl taşıyabiliriz?’’

Çeviklik için iki temel unsur var: Esnek ve hızlı karar süreçleri. Üstün seviye çeviklik uygulamalarının sağlanması, hemen algılayabilme, hızlı ve esnek tepki düzenininde içinde olduğu yeni bir stratejik planlama ile olmalıdır. Bu tür kurumsal zekâ süreçleri eş zamanlı olarak müşterinin ihtiyaçlarına uygun tepkiyi veren en iyi uygulamlardır.

Bir organizasyonel yapının kendisinde popolo grasso (kalabalık yönetim ekipleri, dikey organizasyonlar, üstteki etkin gücün eksikliği, denetim mekanizmasında oluşan değişikliklerdeki farkındalık seviyesinin zayıflığı) mevcut olsa da, yeterlilik seviyesine ulaşmasının imkânı vardır.

Esnek ve hızlı karar süreçlerine sahip olmak için etkili araçlar ise şöyle sıralanabilir;

  • Kapsamlı teknolojik altyapı
  • İnsan Kaynakları (işin ehli ve yetenekli)
  • Güvenilir tedarikçi
  • Etkili ve güvenli ekosistem
  • Beyin fırtınası
  • Yenilik
  • Büyük Veri Analizi (üstün görüş, yüksek kurumsal zekâ ve etkin tahmine dayalı analiz için)

Saygılarımla

Bülent Hasanefendioğlu

Danışmanlık Grubu Başkanı