İş Dünyasının BETA İmtihanı

PWC’nin yakınlarda düzenlediği CEO anketinde katılımcılara yöneltilen İşlerinizi Etkileyecek En Büyük Faktör sorusuna CEO’ların % 81’i  ‘teknolojik gelişme’ diye yanıt vermişler. Sonuçlara göre, ikinci sırada, ‘demografik veya iklim değişikliği’; üçüncü sırada ise, ‘global ekonomik güç dengesindeki değişimin’ yer aldığı araştırmada teknolojik değişimin iş dünyasında nasıl ana sabit parametre haline geldiğini görüyoruz ama artık şaşırmıyoruz…

Son zamanlarda popülaritesi artan Betasözcüğü, bilgi teknolojilerinde Alpha kavramı ile ilişkili kullanılmakta… Yazılımın geliştirilmesi ve ilk faz testlerine  Alpha denilirken, tüketici tarafından kullanıma geçilmeden önceki deneme aşamasına Beta deniyor. Beta testleri ile kullanılacak programın işlevi ve sahip olduğu özellikleri gerçek ortamda bir kez daha değerlendiriliyor.  Gerçi,  Beta artık anlamı genişleyerek ürünün kullanım sürecini de kapsamaktadır.

Elimizdeki telefondan, tablete, bilgisayara, kullandığımız otomobilden bindiğimiz uçağa, bankacılık işlemlerimizi yaptığımız web sitesinden sosyal medya ve mobil uygulamalara, bulut teknolojilerden fabrikalarda kullandığımız makinelere kadar ‘ürünlerin tamamlanmamış’ olmasından kaynaklanıyor. Yani, ürünler yoğun teknoloji değişimi sağnağı altında…

Yaşadığımız dijital iş dünyasında her şey değişime tabi: kullanılan teknoloji, şirketlerin iş modelleri, şirket yönetim tarzları ve karar süreçleri, insan kaynakları politikaları, müşteri ve diğer paydaş etkileşimleri, ürünler ve hizmetler, pazarlama ve satış platformları, hizmet veren robotlar, iş süreçleri, müşteri deneyim analizleri, risk yönetimi, yönetişim habitatı etkileşimi ve uyum yönetimi, itibar yönetimi, güvenlik konsepti…

İş yaşamındaki tüm hücrelere dokunan herbir teknolojik büyük dönüşüm halkası sosyolojik olarak kendi insani yapısını da yaratıyor. Yani Beta insan da artık şirketler gibi ‘algıla ve tepki ver’ modunda! Sosyal medya büyük güç haline geldi.

Beta Dünya olarak da adlandırılan bu dijital dünyada müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde sağlamanın yolu teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurabilen dijital ekosistemde yer almak gerekiyor. Müşteri deneyimini farklı platformlardan (CRM, ERP, Tedarik Zinciri Yönetimi, Sosyal Medya, Satış Kanalları, Satış Sonrası Süreçler, Müşteri Sosyal İlişkileri gibi) takip ederek elde edilen verilerin bilinçli olarak değerlendirilmesi ve müşteriye tek pencereden bakış artık önem kazanıyor.

Beta Dünya’da işletmeler değişen teknolojiye bağlı olarak müşteriye sağlayacağı faydayı ve yaratacağı farkı yeniden tanımlamak zorunda kalıyor. Bu durum, şirketleri yeni ürünlere ve iş modellerine zorluyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için güvenilir işbirliğine dayalı bir iş yapma habitatı içerisinde olması ve kendi içerisinde yetenek istihdamı ve yaşam boyu öğrenim önem kazanıyor. Dijital çağ, her şeyi ben yaparım’ dönemini bitirdi. Ayrıca, sadece uzmanlığı kapsayan klasik eğitimler, yıllara dayanan deneyimler yetersiz kalmakta, sürekli ve farklı konuları içeren sürekli eğitim dönemini yaşıyoruz. Deneyim ve liderlik kavramları artık ‘kuşakların liderliği ve deneyimi’ olarak ifade ediliyor. Bütün bunlar yaşadığımız dijital çağa uyum ve liderlik yapabilmek için için BETA önkoşullar!..

Teknolojideki hiper hızlı değişimle birlikte her ‘yeni’ daha kısa geçerlilik zaman aralıklarında hüküm sürebiliyor! BETA dünyada, evrensel iş habitatıiçerisinde yer almayı başaran, dijitalleşerek hızlanan ve teknolojik değişimlere karşı esnekleşen işletmeler, yaratıcı müşteri deneyim analizlerine ve ekosisteme dayanarak  yeni iş modelleri,  iş süreçleri, ürün ve hizmetlerin  sunulmasıyla işlerini sürdürülebilir kılıyorlar.

 (Konuya ilgi duymamda ve bilgilenmemde esin kaynağı olan Altıntaş, Nilsen, Blefield J., Heisterberg, R.&Verma A., McKenna R., McLuhan M., Moore, J., Parkkinen H.M., Rifkin J., PWC UK’ye  sonsuz teşekkürlerimi sunarım.)

Bülent Hasanefendioğlu – Danışmanlık Bölüm Başkanı