Dijitalleşmede (COVID-19 Çağında) Atılacak Adımlar – 2

Covid 19’un başlattığı yeni çağda artık elimizde araç olarak tek sabit parametre var: Sürdürülebilirlik Bazlı Değişim. Bu enstrümanı iş yaşamında en etkin ve en etkili düzeyde kullanabilmemiz, en hızlı biçimde dijital ve kurumsal zekaya sahip bir şirket haline gelmeye bağlıdır. Bir önceki yazımızda, konuya giriş yapmıstık. Şimdi biraz daha detaya girelim.

Esnek ve hızlı ‘algıla ve tepki ver’ prensibine dayanan dijital ve kurumsal zeka bileşenlerinden bahsetmiştik. Bunların etkilerine göz atarsak;

  • Müşteriye dönük gerçek zamanlı karar desteği,
  • Dinamik simülasyon analizleriyle senaryo bazlı planlama.
  • Kurumsal ekosistemde yer alan iş ortakları ortaklaşa kullandıkları ortamlarda; veri üretimi, yönetimi, ve kullanımının sağlanması. Böylece, bir değer zinciri yaratarak tam ürün tasarlanıp üretilebilir.
  • Sürdürülebilir Rekabet Avantajını sağlayabilecek bir finansal yönetim konsepti oluşturulur.
  • Kurum Kültürünün unsurları ise: Dijital Şirket Yapısı/ Stratejileri, Müşteri Merkezli İş Modelleri ile Çalışan+ Paydaş Memnuniyetine dayanır.
  • Dijital Şirket Yapısı/Stratejileri: Operasyonel, Performans Geliştirme ile Bilgi Yönetişimi (insanlar, süreçler, teknoloji) entegre ve senkronize olmalıdır.
  • CMO, CFO ile CIO arasında etkili koordinasyon ile etkin kaynak planlaması, gerçekçi proje sunumları ve bunların sayesinde pazarlama avantajları ile kar maksimizasyonu.
  • Yönetim Üretkenliği ile kurumsal performansla ilgili kararlar, daha yüksek bir içgörü ve etkinlikle ve daha doğru zamanlamayla ve gerçek zamanlı karar alma süreçleri avantajları.
  • Müşteri değerinin yaratılması, sunulması ve ölçülmesi için yetkin insan ve dijital entellektüel sermaye imkanı. Böylece, İnsani Sermaye + Entellektüel sermaye + Örgütsel sermaye + Fikri Mülkiyet + Müşteri Sermayesi  ile daha yüksek düzeyde Ekonomik Kar edilmnesi.
  • Karar Süreçlerinde KPI ile kurumsal ekosistem hareketlenmelerini önden anlama becerisi ve karar süreçlerinde kestirimsel analizler ile müşteri içgörüleri ile anlaşılmaya çalışılması.

Kurulan dijital altyapı ve prizmatik ilişkiler sayesinde, sürdürülebilir ekosistem, büyük veriyi nihai ürün olarak toplar ve değerlendirir. Kurumsal Ekosistem Mimarisi ile, Müşteri Merkezli Stratejiler, Müşteri Odaklı İş Süreçleri, Müşteriye Yönelik  Yeni Uygulamalar ile Geri besleme+ İçgörü + Revizyon döngüsü saglıklı biçimde sağlanır.

Kurumsal zeka, dijital altyapı araçlarına dayanarak doğru soruları sorma becerisi ve doğru cevap verebilme kapasitesini ortaya çıkar.

Sonuç olarak, dijital kurumsal zeka, fırsat ve riskleri daha ortaya çıkmadan öngörmeyi sağlayarak işbirliğine dayalı inovasyonları, müşterinin interaktif yönetimini esas alan bilgi sistemini ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan akıllı ve öğrenen kurumsal kültür yapısını içerir.

Bülent Hasanefendioğlu