Dijitalleşmede (COVID-19 Çağında) Atılacak Adımlar – 1

İlk adım olarak önereceklerimiz, virüs salgının iş insanlarına krizde dayattığı yeni gerçeklikler çerçevesinde olacaktır. Halihazırda yaşamakta olduğumuz, insan kaynağı ve kullanılan teknolojinin nimetlerinden alışılan standartlarda yararlanamama, iş seyahatlerinin nerdeyse imkansız hale gelmesi, şirket içerisinde bile fiziksel toplantıların tarihe karışması, ilk etapta ve bazı şirketler için halen mevcut işlere hakim olamama, kriz yönetimi ve acil eylem planı yetersizlikleri, iş süreçlerinde kopukluklar ve aksamalar, nakit akışı yönetiminde zaafiyetler, verilerin elde edimesi, toplanması ve degerlendirilmesinde yasanan sorunların hızlı ve güvenli çözümü gerekmektedir. Bunun için mevcut dijital altyapının yenienmesi, eklemlenmesi, ekonomik, dinamik ve güvenli hale getirilmesi önemli ve hızla gerçekleştirilebilecek bir seçenek olarak görülmektedir.

Kurumsal çeviklik, yani karar süreçlerinde hız ve esneklik konsepti, fırsat ve riskleri daha ortaya çıkmadan öngörmeyi sağlayan işbirliğine dayalı inovasyonu içerir. Şimdi ekonomik ve etkin bir dijital altyapıyla birlikte bir kurumsal boyutta en üst düzeyde verim almanın detaylarına bir göz atalım.

Öncelikle, Kurumsal Çevikliğe Hazırlık Yol Haritasının aşagıda belirtilen üç ayak üstüne oturtulması gerektiği düşüncesindeyiz;

 • İnsanlar (Organizasyonel Mimari)
 • Süreçler (Uygulama Mimarisi)
 • Araçlar (Teknoloji Mimarisi)

Yetkin ve yetenekli insan kaynağı, etkin ve gelişmiş teknolojik altyapı, ekosistem dostu karşılıklı güven ve işbirliğine dayanan iş sistematiği, beyin fırtınası ve yenilikçi düşünce zenginliği ile kaliteli büyük veri analizleri calışmaları sonucunda sağlanan yüksek içgörü düzeyi, kurumsal zeka ve isabetli kestirimsel tahminler ile karar süreçlerindeki hız ve esneklik en üst düzeye cıkarılabilir.

Uygulamaya konulacak bahse konu olan Dijital Dönüşüm projesi ile iş modelinde ve kurumsal süreçlerde paradigma değişimi, yerinde olmadan yönetebilme kapasiteleri,  mobilite (veri ve bilgi akışı, konumdan, zamandan bağımsızlık, kişiye özel) KPI’lar, Yönetişimsel Risk Yönetimi (kaçınılmaz olanı yönetmek ve yönetilmez olandan kaçınmak), Finansal Yönetim, Proje ve Portföy Yönetimi, yeni konsept ERP, SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi), CRM, HCM (İnsan Sermayesi Yönetimi), IoT ve Cloud uygulamaları ve Big Data ile Yapay Zeka gibi araçların kullanılması esas unsurları teşkil edecektir.

Bu uygulamayı devreye aldıgımızda kullanılan girdilerle hangi çıktıları elde etmeyi umuyoruza baktığımızda;

 • Ekonomik fakat kaliteli operasyonel kapasiteli, güvenli ve dinamik bir iş modeli,
 • Stratejik iş modelinin disiplinini sağlayacak sürdürülebilir bir finansal model,
 • Müşteri ve yönetişimsel habitat uyumunun en üst düzeyde saglanması. Çünkü, kurumsal rekabetin temelinde artık ürün merkezli finansal varlıklar değil, müşteri ve diğer paydaş odaklı bilgi varlıkları yer alıyor.
 • Dijital çağda rekabet avantajının sürdürülmesi, kurumsal ekosistem içerisindeki değişiklikleri zamanında ve doğru algılayıp; bu değişimlerin müşteri memnuniyeti ve desteği üzerinde ne gibi etki yaratacağını öngörü yeteneği,
 • Güvenli ve hızlı uzaktan iş yürütme çözümleri,
 • Ekosistem eklemlenmesinin daha faydalı ve entegre hale getirilmesi,
 • Tedarik Zinciri Güvenliği ve Dijital Yönetimi,
 • Bilgi artık veri havuzu envanteri olmayacak, bilgi yönetilecek, uygulamaya daha fazla yardımcı olacak,
 • Yeni stratejik planlamanın temelinde yer alan hızlı ve esnek ‘algıla  ve tepki ver’ prensibi ile kurumsal zeka süreçleri, müşteriye dönük gerçek zamanlı karar desteği ve dinamik simülasyon analiz modelleriyle değişimi öngören senaryo bazlı planlamalar,
 • Dijital ilişki yönetimi artık temel bir rekabet avantajı aracı haline gelecek,

Dijital Başarı= Kurumsal Zeka+ Kurumsal Refleks (Çeviklik) formülü ile mevcut ve potansiyel rakipler karşısında avantaj sağlayarak ekonomik iş yapma altyapısıyla hem pazar gelişimleri sağlamak hem de yeni ürün inovasyonları sözkonusu olacak ve sonuç olarak üst yönetim işletmeyi daha etkili ve etkin yönetip yönetişimsel habitatta yer alan paydaşları daha fazla tatmin edecek ve işletmenin itibar düzeyini en üstlerde tutacaktır.

Bülent Hasanefendioğlu