Çift Yönlü Tedarik

Sürekli değişen iş ortamında, bilgi teknolojisi ve diğer iş destek hizmetleri gibi tedarik fonksiyonlarının, firmaların stratejik hedefleri ya da pazara zamanında ürün sunma hedefleri ile uyumlu kalmak için süreçlerini etkili ve verimli kılmaları gerekir.

Bazı satın alma süreçleri oldukça karmaşık ve yüksek maliyetlidir(stratejik). Bazıları ise CIPS*’ye göre kolay ve düşük maliyetlidir(transactional). Hedeflere zamanında ulaşmak ve işe değer katmak için tedarik süreçleri çift yönlü (bimodal*) planlanabilir.

Stratejik satın alma zaman ve maliyet işidir. Bu durumlarda iç ve dış paydaşların iş birliği ve katılımı önemlidir. Bu koşullarda çevik metotlar uygulanabilir. Tedarik, finans, işletme ve diğer ilgili birimlerin üyeleri gibi başlıca paydaşlardan oluşan SCRUM takımı, proje ekibi olarak görev alabilir. Önemli paydaşların katılımı önemli olmakla birlikte, paydaşları temsil eden çevik ekip üyelerinin yetkin oldukları alanda kabiliyetli ve keskin zekalı olmalılardır.

Diğer yandan, düşük bütçe ve düşük öneme sahip etkileşimsel satın alma, geleneksel bir şekilde tedarik birimleri tarafından işlenebilir, KANBAN yöntemi de tedarik ekiplerine uygulanabilir.

Cem Danyal Arslan

*CIPS: Chartered Institute of Procurement and Supply – https://www.cips.org

** Gartner’e göre ‘’bimodal, iki farklı fakat uyumlu iş tarzını yönetme uygulamasıdır’’. – https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/bimodal